NEW TAXA LIST OF V.V.DUBATOLOV
(Version 11.04.2021)

"+" valid taxa;
"-" synonymized taxa;
"?" status still uncertain.

COLEOPTERA:
CERAMBYCIDAE:
?Olenecamptus mordkovitshi Tshernyshev et Dubatolov, 2000; Reichenbachia 33 (49): 385-389.
+Brachyta danilevskyi Dubatolov et Tshernyshev, 2005; Euroasian Entomological Journal 4 (1): 49.

+Brachyta interrogationis sochondensis Tshernyshev et Dubatolov, 2005; Euroasian Entomological Journal 4 (1): 45.

NEUROPTERA:
HEMEROBIIDAE:
?Hemerobius barkalovi Dubatolov, 1996 [1997]; Russian Entomological Journal 5 (1-4): 89.

LEPIDOPTERA:
ETHMIIDAE:
+Ethmia turkmeniella Dubatolov et Ustjuzhanin, 1998; Nota Lepidopterologica 21 (2): 101.

+Ethmia comitella steppella Dubatolov et Ustjuzhanin, 1997; Atalanta 28 (1/2): 168.

ZYGAENIDAE:
-Illiberis ononica Dubatolov, 2002; Euroasian Entomological Journal 1 (1): 109.

TORTRICIDAE:
+Celypha kostjukorum Budashkin et Dubatolov, 2006; Euroasian Entomological Journal 5 (1): 89.
+Choristoneura irina Dubatolov, Syachina et Budashkin, 2007; Animal World of the Far East (Blagoveshchensk) 6: 71.
+Eucosma multifasciana Budashkin et Dubatolov, 2009; Euroasian Entomological Journal 8 (3): 351.
+Olethreutes pivanica Dubatolov, Bogunova et Nedoshivina, 2014; Zootaxa 3779 (3): 380.

+Celypha confictana tibatinae Budashkin et Dubatolov, 2006; Euroasian Entomological Journal 5 (1): 91.

PYRALOIDEA, PHYCITIDAE:
+Yamanakia Streltzov et Dubatolov, 2009; Amurian Zoological Journal 1 (3): 220.

PYRALOIDEA, PYRAUSTIDAE:
+Bradina atopalis krigeri Streltzov et Dubatolov, 2009; Euroasian Entomological Journal 8 (2): 256.

HESPERIIDAE:
-Syrichtus cribrellum heilong Streltzov et Dubatolov, 1997; Atalanta 28 (1/2): 161.

PAPILIONIDAE:
+Parnassius charltonius aenigma Dubatolov et Milko, 2003; Atalanta 34 (3/4): 395.

PIERIDAE:
+Euchloe naina irina Dubatolov et Kosterin, 1994; Actias 25 (3/4): 513.
-Colias hyale khingana Dubatolov et Streltzov, 2005; Key to the insects of Russian Far East 5 (5): 229.

NYMPHALIDAE:
-Amuriana Korshunov et Dubatolov, 1984, Chlenistonogie i gel'minty. Novosibirsk: 52.

+Boloria napaea vinokurovi Dubatolov, 1992; Vestnik Zoologii (6): 40.
+Mellicta plotina standeli Dubatolov, 1997; Far Eastern Entomologist 44: 6.
+Melitaea athalia hyperborea Dubatolov, 1997; Far Eastern Entomologist 44: 8.
+Mellicta menetriesi westsibirica [Korshunov et Dubatolov], 1998; in: Korshunov, Novye opisaniya i utochneniya dlya knigi "Dnevnye babochki Aziatskoi chasti Rossii". Novosibirsk: 18.
-Clossiana chariclea tshuktsha [Korshunov et Dubatolov], 1998; in: Korshunov, Novye opisaniya i utochneniya dlya knigi "Dnevnye babochki Aziatskoi chasti Rossii". Novosibirsk: 21.
-Clossiana astarte suntara [Korshunov et Dubatolov], 1998; in: Korshunov, Novye opisaniya i utochneniya dlya knigi "Dnevnye babochki Aziatskoi chasti Rossii". Novosibirsk: 22.
+Clossiana tritonia barkalovi Dubatolov], 2010; Amurskii Zoologicheskii Zhurnal 2 (2): 187.

SATYRIDAE:
+Oeneis ammosovi Dubatolov et Korshunov, 1988; Taksonomiya zhivotnykh Sibiri. Novosibirsk: 63.
+Pseudochazara kopetdaghi Dubatolov, 1989; Cheshuekrylye Srednei Azii, Proc. ZIN RAN 200: 138.
+Hyponephele murzini Dubatolov, 1989; Cheshuekrylye Srednei Azii, Proc. ZIN RAN 200: 139.
-Hyponephele toharica Dubatolov et Sergeev, 1991; Izv. Akad. Nauk Turkm. SSR. Ser. biol. nauk (6): 45.
+Hyponephele przewalskyi Dubatolov, Sergeev et Zhdanko, 1994; Atalanta 25 (1/2): 171.
-Erebia kosterini P.Gorbunov, Korshunov, Dubatolov, 1995; in: Korshunov & Gorbunov. Dnevnye cheshuekrylye aziatskoi chasti Rossii. Ekaterinburg: 123.
+Triphysa issykkulica Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 470.

?Hyponephele toharica karakongrada Dubatolov, 1991; Izv. Akad. Nauk Turkm. SSR. Ser. biol. nauk (6): 45.
+Erebia magdalena sachaensis Dubatolov, 1992; Vestnik Zoologii (6): 41.
+Erebia callias tsherskiensis Dubatolov, 1992; Vestnik Zoologii (6): 42.
+Erebia fletcheri chajataenis Dubatolov, 1992; Vestnik Zoologii (6): 43.
+Erebia dabanensis troubridgei Dubatolov, 1992; Vestnik Zoologii (6): 43.
+Erebia anyuica jakuta Dubatolov, 1992; Vestnik Zoologii (6): 44.
+Erebia occulta sokhondinka Dubatolov et Zintshenko, 1995; in: Korshunov & Gorbunov. Dnevnye cheshuekrylye aziatskoi chasti Rossii. Ekaterinburg: 128.
-Coenonympha glycerion beljaevi Dubatolov, 1997; Far Eastern Entomologist 44: 8.
?Ypthima multistriata koreana Dubatolov, 1997; Trans. lepid. Soc. Japan 48 (4): 195.
+Satyrus ferula sergeevi Dubatolov et Streltzov, 1999; Atalanta 30 (3/4): 125.
+Lethe diana beljaevi Dubatolov, 2005; Key to the insects of Russian Far East 5 (5): 241.
+Coenonympha tullia streltzovi Dubatolov, 2005; Key to the insects of Russian Far East 5 (5): 251.
+Triphysa phryne kasikoporana Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 462.
+Triphysa striatula urumtchiensis Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 470.
+Triphysa issykkulica pljushchi Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 471.
+Triphysa nervosa tuvinica Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 481.
+Triphysa nervosa arturi Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 481.
+Triphysa nervosa kobdoensis Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 482.
+Triphysa nervosa mongolaltaica Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 483.
+Triphysa nervosa brinikhi Dubatolov, Korb et Yakovlev, 2016; Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University 2016 (1): 486.

LYCAENIDAE:
?Armenia Dubatolov et Korshunov, 1984; Chlenistonogie i gel'minty. Novosibirsk: 53.
+Goldia Dubatolov et Korshunov, 1990; Redkie gel'minty, kleshchi i nasekomye. Novosibirsk: 67.

+Neozephyrus korshunovi Dubatolov et Sergeev, 1982; Entomologicheskoe Obozrenie 61 (2): 375.
+Ravenna pacifica Dubatolov et Korshunov, 1984; Chlenistonogie i gel'minty. Novosibirsk: 54.
?Favonius aquamarinus Dubatolov et Sergeev, 1987; Nasekomye, kleshchi i gel'minty. Novosibirsk: 22.
?Turanana dushak Dubatolov, 1989; Cheshuekrylye Srednei Azii, Proc. ZIN RAN 200: 136.

-Neozephyrus ussuriensis vitjaz Dubatolov et Sergeev, 1982; Entomologicheskoe Obozrenie 61 (2): 376.
-Polyommatus icarus omelkoi Dubatolov et Korshunov, 1995; in: Korshunov & Gorbunov. Dnevnye cheshuekrylye aziatskoi chasti Rossii. Ekaterinburg: 184.
+Eumedonia eumedon albica Dubatolov, 1997; Far Eastern Entomologist 51: 9.
+Thecla betulae daurica Dubatolov, 1999; Insects of Dahuria and adjacent territories. Proc. Dahurskii State Biosphere Nature Reserve 2: 170.
+Maculinea kurentzovi daurica Dubatolov, 1999; Insects of Dahuria and adjacent territories. Proc. Dahurskii State Biosphere Nature Reserve 2: 180.

SPHINGIDAE:
-Hemaris fuciformis pseudodentata Dubatolov, 2003; Euroasian Entomological Journal 2 (1): 75.

LASIOCAMPIDAE:
+Phyllodesma hyssarum Zolotuhin et Dubatolov, 1992; Atalanta 23 (1/2): 215.

-Phyllodesma joannisi pontica Dubatolov, 1990; Izv. Akad. Nauk Turkm. SSR. Ser. biol. nauk (2): 30.
+Trichiura mirzayani kopetdaghi Dubatolov et Zolotuhin, 1992; Atalanta 23 (3/4): 541.
+Euthrix potatoria barabaensis Dubatolov, 1992; Atalanta 23 (3/4): 542.
+Streblote primigenum kuhitanghicum Dubatolov et Zolotuhin, 1992; Atalanta 23 (3/4): 546.

THYATIRIDAE:
+Nothoploca nigripunctata zolotarenkoi Dubatolov, 1987; Cheshuekrylye Dal'nego Vostoka SSSR. Vladivostok: 61.

NOTODONTIDAE:
+Odontosia brinikhi Dubatolov, 2006; Tinea 19 (2): 157.

NOCTUIDAE:
+Maliattha khasanica Zolotarenko et Dubatolov, 1995; Atalanta 26 (1/2): 299.
-Cryphia reservata Zolotarenko et Dubatolov, 1995 [1996]; Actias 2 (1/2): 33.

+Acronicta major atritaigensa Dubatolov et Zolotarenko, 1995 [1996]; Actias 2 (1/2): 34.

ARCTIIDAE, LITHOSIINAE:
-Agenjoa Dubatolov et Zolotuhin, 2011; Euroasian Entomological Journal 10 (3): 372.
+Asiapistosia Dubatolov et Kishida, 2012; Tinea 22 (1): 26.
+Danielithosia Dubatolov et Kishida, 2012; Tinea 22 (1): 26.
+Planovalvata Dubatolov et Kishida, 2012; Tinea 22 (1): 39.
+Bucsekia Dubatolov et Kishida, 2012; Amurian Zoological Journal 4 (2): 177.
+Denteilema Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 511.
+Paraheliosia Dubatolov, Kishida et Wu, 2014; Zootaxa 3802 (3): 374.
+Pseudeilema Dubatolov et Bucsek, 2014; Amurian Zoological Journal 6 (2): 176.
+Pseudomiltochrista Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 233.
+Barsura Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2017; Zootaxa 4299 (1): 55.
+Macohasa Dubatolov, Volynkin et Kishida, 2018; Zootaxa 4407 (3): 385.
+Chinasa Dubatolov, Volynkin et Kishida, 2018; Zootaxa 4407 (3): 392.

+Manulea pseudofumidisca Dubatolov et Zolotuhin, 2011; Euroasian Entomological Journal 10 (3): 377.
+Manulea omelkoi Dubatolov et Zolotuhin, 2011; Euroasian Entomological Journal 10 (3): 378.
+Katha nankunshanica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 29.
+Dolgoma nigrocribrata Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 32.
+Wittia yazakii Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 33.
+Gampola sinica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 35.
+Danielithosia fuscipennis Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 37.
+Danielithosia consimilis Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 37.
+Danielithosia difficilis Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 37.
+Microlithosia nanlingica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 39.
+Miltochrista obscuripostica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 42.
+Cyclomilta fangchenglaiae Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 47.
+Nudaria nanlingica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 50.
+Nudaria vernalis Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 51.
+Agrisius vernalis Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Lepidoptera Science 63 (3): 116.
+Agrisius aestivalis Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Lepidoptera Science 63 (3): 116.
+Ghoria sinotibetica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (2): 104.
+Ghoria nanlingica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (2): 105.
+Dolgoma striola Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Amurian Zoological Journal 4 (3): 274.
+Dolgoma rectoides Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 507.
+Dolgoma striata Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 508.
+Gandhara vietnamica Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 508.
+Danielithosia zolotuhini Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 510.
+Prabhasa monastyrskii Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 510.
+Macotasa nedoshivinae Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 511.
+Denteilema unicolora Dubatolov, 2012; Euroasian Entomological Journal 11 (6): 511.
+Agrisius excellens Dubatolov et Kishida, 2013; Tinea 22 (3): 158.
+Danielithosia hoenei Dubatolov, 2013; Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 53 (1): 382.
+Cernyia kosterini Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 279.
+Poliosia solovyevi Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 281.
+Nishada schintlmeisteri Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 279.
+Lyclene zinchenkoi Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 284.
+Lyclene kosterini Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 284.
+Lyclene kepica Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 285.
+Lyclene kontumica Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 285.
+Barsine honbaensis Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 286.
+Barsine y-nigrum Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 286.
+Chamaita hamata Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 288.
+Aemene monastyrskii Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 288.
+Eugoa nata Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 288.
+Neoduma alexeikorshunovi Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 289.
+Cyclomilta cambodiaca Dubatolov et Bucsek, 2013; Tinea 22 (4): 290.
+Macotasa sumatrana Dubatolov et Bucsek, 2014; Amurian Zoological Journal 6 (2): 176.
+Pseudeilema ceramica Dubatolov et Bucsek, 2014; Amurian Zoological Journal 6 (2): 177.
+Scoliacma schintlmeisteri Dubatolov et Bucsek, 2014; Amurian Zoological Journal 6 (2): 178.
+Lyclene diehli Dubatolov et Bucsek, 2014; Amurian Zoological Journal 6 (2): 179.
+Lyclene puncakica Dubatolov et Bucsek, 2014; Amurian Zoological Journal 6 (2): 180.
+Conilepia cao Dubatolov, Zolotuhin et Witt, 2016; Zootaxa 4107 (2): 191.
+Collita vietnamica Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 229.
+Teulisna tongdzuythanhi Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 229.
+Teulisna flava Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 230.
+Katha brevivalva Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 230.
+Mithuna tranthieudui Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 230.
+Adites thanhi Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 230.
+Stigmatophora (Pseudomiltochrista) zolotuhini (Dubatolov et Bucsek, 2016); Euroasian Entomological Journal 15 (3): 233.
+Aemene zolotuhini Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 233.
+Aemene annamica Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 233.
+Macaduma kontumica Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 234.
+Macaduma micra Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 234.
+Eugoa annamica Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 234.
+Eugoa zolotuhini Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 234.
+Eugoa kuznetzovi Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 236.
+Trischalis nigrobrunnea Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 236.
+Neoduma songensis Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 236.
+Diduga cucphuonga Dubatolov et Bucsek, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (3): 236.
+Cyana aurantifascia Volynkin, Cerny et Dubatolov, 2017; Zootaxa 4269 (3): 439.
+Thysanoptyx indosinica Volynkin et Dubatolov, 2017; Zootaxa 4277 (1): 113.
+Thysanoptyx mirifica Volynkin et Dubatolov, 2017; Zootaxa 4277 (1): 118.
+Danielithosia baviensis Bayarsaikhan et Dubatolov, 2017; 4291 (3)
+Barsura clandestina Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2017; Zootaxa 4299 (1): 58.
+Barsura obscura Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2017; Zootaxa 4299 (1): 59.
+Barsura contrastata Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2017; Zootaxa 4299 (1): 61.
+Planovalvata confusa Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2018; Zootaxa 4394 (1): 129.
+Miltochrista wangmini Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2018; Zootaxa 4394 (1): 147.
+Macohasa cernyi Dubatolov, Volynkin et Kishida, 2018; Zootaxa 4407 (3): 388.
+Chinasa sapa Dubatolov, Volynkin et Kishida, 2018; Zootaxa 4407 (3): 396.
+Agrisius orhanti Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2018; Zootaxa 4459 (1): 130.
+Agrisius leloii Volynkin, Dubatolov et Kishida, 2018; Zootaxa 4459 (1): 131.
+Barsine wangi Volynkin, Hunag, Dubatolov et Kishida, 2019; Zootaxa 4464 (3): 445.

+Katha magnata nanlingica Dubatolov, Kishida et Wang, 2012; Tinea 22 (1): 29.
+Stigmatophora rhodophila zeyana Dubatolov, 2013; Amurian Zoological Journal 5 (4): 442.
+Manulea complana dzhungarica Dubatolov et Titov, 2015 [2016]; Euroasian Entomological Journal 14 (5): 433.
?Lithosia quadra soligena Dubatolov, Zolotuhin et Witt, 2016; Zootaxa 4107 (2): 181.

ARCTIIDAE, ARCTIINAE:
+Borearctia Dubatolov, 1984; Entomologicheskoe Obozrenie 63 (2): 337.
+Amurrhyparia Dubatolov, 1985; Sistematika i biologiya chlenistonogikh i gel'mintov. Novosibirsk: 66.
-Eurachia Dubatolov, 1985; Chlenistonogie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Novosibirsk: 147.
+Ocnogynodes Dubatolov, 1987; Nasekomye, kleshchi i gel'minty. Novosibirsk: 31.
+Sinoarctia Dubatolov, 1987; Nasekomye, kleshchi i gel'minty. Novosibirsk: 33.
+Sibirarctia Dubatolov, 1987; Nasekomye, kleshchi i gel'minty. Novosibirsk: 36.
+Tajigyna Dubatolov, 1990; Redkie gel'minty, kleshchi i nasekomye. Novosibirsk: 82.
+Divarctia Dubatolov, 1990; Redkie gel'minty, kleshchi i nasekomye. Novosibirsk: 84.
+Canararctia Dubatolov, 1990; Redkie gel'minty, kleshchi i nasekomye. Novosibirsk: 85.
+Eudiaphora Dubatolov, 1990; Taksonomiya nasekomykh i gel'mintov. Novosibirsk: 93.
-Gigantospilosoma Dubatolov, 1990; Taksonomiya nasekomykh i gel'mintov. Novosibirsk: 95.
-Eucallimorpha Dubatolov, 1990; Taksonomiya nasekomykh i gel'mintov. Novosibirsk: 99.
-Neocallimorpha Dubatolov, 1990; Taksonomiya nasekomykh i gel'mintov. Novosibirsk: 100.
+Centrarctia Dubatolov, 1990; Chlenistonogie i gel'minty. Novosibirsk: 10.
+Atlantarctia Dubatolov, 1990; Novosti faunistiki i sistematiki. Kiev: 90.
+Sinowatsonia Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 5.
+Murzinowatsonia Dubatolov, 2003; Tinea 17 (5): 255.
+Kishidarctia Dubatolov, 2003; Tinea 17 (5): 259.
+Fangarctia Dubatolov, 2003; Tinea 17 (5): 263.
+Kishidaria Dubatolov, 2004; Atalanta 35 (1/2): 73.
+Ebertarctia Dubatolov, 2004; Atalanta 35 (1/2): 78.
+Creataloum Dubatolov, 2004; Atalanta 35 (1/2): 80.
+Arctoroncus Gurko et Dubatolov, 2004; Atalanta 35 (1/2): 84.
+Micraloa Dubatolov, 2004; Atalanta 35 (3/4): 298.
+Flavalphaea Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 242.
+Owadasatara Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 281.
-Tamilarctia Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 307.
+Defreinarctia Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 308.
+Orhantarctia Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 312.
+Australemyra Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (1/2): 175.
-Murzinarctia Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 527.
+Hollowayana Dubatolov et Kishida, 2006; Tinea 19 (2): 104.
+Taicallimorpha Dubatolov et Kishida, 2006; Tinea 19 (2): 123.
+Afronyctemera Dubatolov, 2006; Atalanta 37 (1/2): 197.
+Hindargina Dubatolov, 2006; Atalanta 37 (1/2): 208.
+Afrowatsonius Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 140.
+Popoudina Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 140.
+Pseudopopoudina Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 142.
+Logunovium Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 143.
+Afrospilarctia Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 143.
+Afraloa Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 145.
+Detoulgoetia Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 145.
+Madagascarctia Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 145.
+Radiarctia Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 148.
+Pericaliella Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 148.
+Afrojavanica Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 151.
+Fangalphaea Dubatolov, 2007; Eurasian Entomological Journal 6 (1): 83.
+Pseudorajendra Dubatolov, Haynes et Kishida, 2007; Tinea 20 (1): 75.
+Spilaethalida Dubatolov, de Vos et Daawia, 2007; Euroasian Entomological Journal 6 (3): 324.
+Murzinoria Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 355.
+Pareospilarctia Dubatolov, Kishida et Wang, 2008; Tinea 20 (3): 135.
+Palerontobia Dubatolov, 2008; Atalanta 39 (1/4): 351.
+Monstruncusarctia Dubatolov et Haynes, 2008; Atalanta 39 (1/4): 356.
+Pareyralpenus Dubatolov et Haynes, 2008; Atalanta 39 (1/4): 357.
+Afromurzinia Dubatolov et Haynes, 2008; Atalanta 39 (1/4): 358.
+Toulgarctia Dubatolov et Haynes, 2008; Atalanta 39 (1/4): 359.
+Streltzovia Dubatolov et Wu, 2008; Atalanta 39 (1/4): 368.
+Ustjuzhania Dubatolov, 2009; Atalanta 40 (1/2): 290.
+Neoteracotona Dubatolov, 2009; Atalanta 40 (1/2): 293.
+Pseudoteracotona Dubatolov, 2009; Atalanta 40 (1/2): 293.
+Tritomera de Vos et Dubatolov, 2010; Neue Entomologische Nachrichten 65: 18.
+Praephragmatobia Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 99.
+Hollowaya Dubatolov, 2010; Atalanta 41 (3/4): 157.
+Afrocoscinia Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 125.
+Kenyarctia Dubatolov, 2013; Zootaxa 3682 (4): 579.

+Holoarctia marinae Dubatolov, 1985; Chlenistonogie Sibiri i Dal'nego Vostoka. Novosibirsk: 152; Ann. Ent. Fenn. 51 (2): 57.
+Sinoarctia kasnakovi Dubatolov, 1987; Nasekomye, kleshchi i gel'minty. Novosibirsk: 35.
+Chelis ferghana Dubatolov, 1988; Taksonomiya zhivotnykh Sibiri. Novosibirsk: 92.
-Chelis thianshana Dubatolov, 1988; Taksonomiya zhivotnykh Sibiri. Novosibirsk: 93.
+Palearctia mira Dubatolov et Tshistjakov, 1989; Zoologicheskii Zhurnal 68 (11): 141.
-Grammia olga Dubatolov, 1990; Redkie gel'minty, kleshchi i nasekomye. Novosibirsk: 79.
+Tajigyna gansoni Dubatolov, 1990; Redkie gel'minty, kleshchi i nasekomye. Novosibirsk: 83.
+Arctia olschwangi Dubatolov, 1990; Taksonomiya nasekomykh i gel'mintov. Novosibirsk: 89.
+Dodia sazonovi Dubatolov, 1990; Chlenistonogie i gel'minty. Novosibirsk: 148.
+Palearctia golbecki Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 19.
+Palearctia ferghana turkestana Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 30.
+Palearctia gracilis Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 31.
+Lithosarctia kozlovi Dubatolov, 2002; Atalanta 33 (1/2): 175.
+Palearctia ammosovi Dubatolov, 2002; Russian Entomological Journal 11 (2): 229.
+Oroncus gurkoi Dubatolov, 2004; Atalanta 35 (1/2): 84.
+Spilarctia inayatullahi Dubatolov et Gurko, 2004; Atalanta 35 (1/2): 87.
+Oroncus bundeli Dubatolov et Gurko, 2004; Atalanta 35 (3/4): 293.
+Grammia kodara Dubatolov et Schmidt, 2005; Euroasian Entomological Journal 4 (1): 53.
+Alphaea rothschildi Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 249.
+Alphaea chiyo Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 250.
+Satara nympha Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 18 (4): 281.
+Aethalida owadai Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 19 (1): 54.
+Aethalida hollowayi Dubatolov et Kishida, 2005; Tinea 19 (1): 55.
+Spilarctia (punctata) murzini Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 526.
+Murzinarctia murzini Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 527.
+Orontobia murzini Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 528.
+Platarctia murzini Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 530.
+Arctia martinhoneyi Dubatolov et Gurko, 2005; Atalanta 36 (3/4): 539.
+Epilacydes pseudoscita Dubatolov, 2006; Nachrichten des Entomologischen Vereins. Apollo 27 (3): 142.
+Spilarctia philippina Dubatolov et Kishida, 2006; Atalanta 37 (3/4): 395.
+Spilarctia (punctata) siberuta Dubatolov, 2006; Atalanta 37 (3/4): 400.
+Spilarctia (ananda) irina Dubatolov, 2006; Atalanta 37 (3/4): 400.
+Spilarctia (postrubida) flavorubida Dubatolov, 2006; Atalanta 37 (3/4): 402.
+Creatonotos kishidai Dubatolov et Holloway, 2007; Bonner zoologische Beitrage 55 (2): 19.
+Lemyra murzinorum Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 354.
+Murzinoria gracilis Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 355.
+Eospilarctia fangchenglaiae Dubatolov, Kishida et Wang, 2008; Tinea 20 (3): 133.
+Palerontobia kozlovi Dubatolov, 2008; Atalanta 39 (1/4): 353.
+Amsactoides guangxica Dubatolov et Kishida, 2009; Tinea 20 (5): 272.
+Spilarctia (Praephragmatobia) philippinica Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 105.
+Spilarctia (Praephragmatobia) mindanao Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 105.
+Spilarctia (Praephragmatobia) palawana Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 105.
+Spilarctia (Praephragmatobia) gurkoi Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 109.
+Nannoarctia himalayana Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (3): 144.
+Popoudina kovtunovitchi Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 126.
+Eyralpenus kovtunovitchi Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 127.
+Teracotona (Neoteracotona) kovtunovitchi Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 128.
+Afrospilarctia dentivalva Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 129.
+Olepa coromandelica Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 136.
+Nicetosoma raddei Dubatolov, 2012; Atalanta 43 (1/2): 165.
+Parachelonia murphyi Dubatolov, 2016; Euroasian Entomological Journal 15 (4): 307.
+Pericaliella popoudinae Dubatolov, 2017; Zootaxa 4353 (3): 579.
+Monstruncusarctia anikini Dubatolov, 2017; Zootaxa 4353 (3): 581.
+Lemyra persephone Saldaitis, Volynkin et Dubatolov, 2020; Zootaxa 4768 (3): 447.

+Holoarctia cervini perunovi Dubatolov, 1990; Chlenistonogie i gel'minty. Novosibirsk: 152.
+Palearctia gratiosa caroli Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 24.
+Palearctia gratiosa sergei Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 24.
+Palearctia gratiosa flavala Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 25.
+Palearctia ferghana susamyra Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 30.
+Lacydes spectabilis sheljuzhkoi Dubatolov, 1996, Neue Entomologische Nachrichten 37: 70.
+Platarctia atropurpurea sotavaltai Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 70.
+Arctia caja ossetica Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 71.
+Spilosoma streltzovi Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 76.
+Chelis reticulata transcaucasica Dubatolov, 1988; Taksonomiya zhivotnykh Sibiri. Novosibirsk: 92.
+Sibirarctia buraetica chajataensis Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 71.
+Ocnogyna armena daghestana Dubatolov, 1996; Neue Entomologische Nachrichten 37: 71.
+Palearctia gratiosa sarezica Dubatolov, 2003; Atalanta 34 (3/4): 401.
+Eudiaphora turensis kopetdaghica Dubatolov, 2004; Euroasian Entomological Journal 3 (2): 153.
+Eudiaphora turensis kuhitangica Dubatolov, 2004; Euroasian Entomological Journal 3 (2): 154.
+Pericallia matronula helena Dubatolov et Kishida, 2004; Tinea 18 (3): 226.
+Spilarctia leopardina dhaulagiriensis Dubatolov et Kishida, 2005; Atalanta 36 (1/2): 182.
+Spilarctia leopardina rosepuma Dubatolov et Kishida, 2005; Atalanta 36 (1/2): 183.
+Preparctia allardi tibetica Dubatolov, Kishida et Wu, 2005; Tinea 19 (1): 33.
+Arctia caja mazandarana Dubatolov et Zahiri, 2005; Atalanta 36 (3/4): 493.
+Eucharia festiva hormozgana Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 496.
+Watsonarctia deserta elbursica Dubatolov et Zahiri, 2005; Atalanta 36 (3/4): 498.
+Phragmatobia placida mirzayansi Dubatolov et Zahiri, 2005; Atalanta 36 (3/4): 505.
+Eucharia festiva murzini Dubatolov, 2005; Atalanta 36 (3/4): 529.
+Callindra nyctemerata fangchenglaiae Dubatolov et Kishida, 2006; Tinea 19 (2): 117.
+Spilarctia hypogopa mentawaica Dubatolov, 2006; Atalanta 37 (3/4): 394.
+Spilarctia philippina mindanaoica Dubatolov et Kishida, 2006; Atalanta 37 (3/4): 395.
+Epicallia villica transuralica Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 351.
+Eucharia festiva karabagha Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 352.
+Holoarctia puengeleri iremelica Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 352.
+Holoarctia puengeleri sibirica Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 352.
+Grammia quenseli saura Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 353.
+Diacrisia sannio armeniaca Dubatolov, 2007; Atalanta 38 (3/4): 353.
+Eospilarctia (Pareospilarctia) yuennanica guangdonga Dubatolov, Kishida et Wu, 2008; Tinea 20 (3): 138.
+Lemyra hyalina nanlingica Dubatolov, Kishida et Wu, 2008; Tinea 20 (3): 138.
+Lemyra jiangxiensis fangae Dubatolov, Kishida et Wu, 2008; Tinea 20 (3): 138.
+Ustjuzhania lineata malawica Dubatolov, 2009; Atalanta 40 (1/2): 291.
+Areas galactina inouei Dubatolov, Haynes et Kishida, 2009; Tinea 20 (5): 319.
+Areas galactina hollowayi Dubatolov, Haynes et Kishida, 2009; Tinea 20 (5): 326.
+Areas galactina owadai Dubatolov, Haynes et Kishida, 2009; Tinea 20 (5): 327.
+Spilarctia (Praephragmatobia) cervina pseudoamilada Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 102.
+Spilarctia (Praephragmatobia) rubescens sanggula Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 103.
+Spilarctia (Praephragmatobia) philippinica negrosica Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 105.
+Spilarctia (Praephragmatobia) strigatula bali Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (2): 108.
+Nannoarctia conjuncta javanica Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (3): 141.
+Nannoarctia conjuncta sumbana Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (3): 142.
+Nannoarctia himalayana nepalica Dubatolov et Kishida, 2010; Tinea 21 (3): 144.
+Creatonotos fasciatus pljustshi Dubatolov, 2010; Euroasian Entomological Journal 9 (4): 727.
+Paralpenus wintgensi zimbabweiensis Dubatolov, 2011; Atalanta 42 (1/4): 126.

ARCTIIDAE, THYRETINI:
+Thyretes ustjuzhanini Dubatolov, 2012; Atalanta 43 (1/2): 167.

Summary: 340 new taxa; 81 genera and subgenera; 158 species; 101 subspecies.


Go to Home Page